Varázslények

Közzétéve 2019. 04. 20.

Turulmadár

Hogy mi is az a turul? A turulmadár egy jelkép, amely sosem létezett, ám valószínű hogy egy élő madárról mintázták, mégpedig a kerecsensólyomról.

A turulmadár a magyarok ősi hitvilágában nagyon fontos szerepet töltött be. Ő volt az égi hatalom megtestesítője. A turulmadár mutatta a helyes irányt, őt követték a vándorok.

Tudtad, hogy a turulmadarakat régen fülekkel ábrázolták? A madár fején lévő fül hol kutya, hol macska, hol bagolyfülként volt megformázva. Egészen az 1100-as évekig füllel volt ábrázolva a turul, mikor is elrendelték annak leszedését.

Csodaszarvas

A csodaszarvas a hun és magyar mondakörből ismert vezérállat. A leghíresebb monda, ami fennmaradt róla, az Kézai Simon - Gesta Hunnorum et Hungarorum című művében található meg. A legenda szerint Hunort és Magort, - vadászatuk közben - egy új hazába csalogatta a tündöklő szarvas.

A Csodaszarvas az ősi mítoszok szerint a hunok és a magyarok összetartó lénye, aki egyesíti erejüket és elvezeti őket az új hazába.

A Csodaszarvas a néphagyomány szerint mindig hím állat. Sok eurázsiai népnek legendás állata, ami az újjászületést, a megújulást és a Napot jelképezi.

Világfa, Életfa, Csudálatos fa

A magyar hiedelemvilág csudálatos fája a táltoshitű népek világfája, amely összeköti az alsó (földalatti), a középső (földi) és a felső (túl) világot.

A csudálatos fa, világfa vagy tetejetlen fa nem nyújt árnyékot. Egy távoli helyen érleli gyümölcseit, ahová csak a kiválasztottak juthatnak el. Olyan csudálatos fa ez, hogy nemcsak a Hold jár el az ágai között, hanem a Nap is. Kilenc elnyúló ága van, amelyek ha kavarogni kezdenek, abból támad a szél.